Adres, od którego trzeba zacząć: https://products.office.com/pl-pl/student/office-in-education. Po zarejestrowaniu szkoły w portalu edukacyjnym Microsoft przez miesiąc można bezpłatnie testować dowolne rozwiązania Office 365.

Ilustracja 0. Aktualny obraz portalu edukacyjnego Microsoft

Po weryfikacji szkolnego adresu e-mail Microsoft zaprasza szkołę do sklepu, w którym kupuje się licencje. Jeśli przy wyborze oprogramowania ominiemy płatne wersje i udamy się do „KASY”, nasz rachunek i faktura będą opiewały na 0,00 euro. Wszystko, o czym mówimy poniżej, w sklepie Microsoft kupuje się za 0,00 euro.

Ilustracja 1. Możliwości wyboru oprogramowania w sklepie Microsoft (zrzut ekranowy)

Zobaczmy, co możemy „kupić” dla szkoły za 0,00 złotych.

1000 GB dla każdego nauczyciela i ucznia

Ogromna przestrzeń, w której można zapamiętać dosłownie wszystko. Po prostu OneDrive. Dostępny z każdego urządzenia mającego dostęp do Internetu — niezależnie od producenta sprzętu, rodzaju systemu operacyjnego i używanej przeglądarki internetowej. Ta przestrzeń to przecież zaczątek prywatnej biblioteki wiedzy każdego ucznia. Biblioteki, która przez lata nauki ucznia w szkole może być wspólnie z nauczycielami wypełniana wiedzą, jakiej uczniowie będą potrzebowali na kolejnych etapach rozwoju ich ludzkiej kariery.

Ilustracja 2. Ekran smartfona, na którym widać zasoby dostępne na chmurowym dysku OneDrive.

Word, Excel, PowerPoint w przeglądarce

Wersjami przeglądarkowymi aplikacji Office, takimi jak Word, Excel czy PowerPoint, można posługiwać się tak samo, jak tymi otwieranymi stacjonarnie, z pulpitu komputera. Edytować można prawie wszystko. Przygotowane w pełnych aplikacjach dokumenty zapisane w OneDrive są widoczne łącznie z tymi elementami, których nie da się edytować w przeglądarce.

Ilustracja 3. Otwieranie nowego dokumentu w usłudze Word Online. Widać, że interfejs usługi jest bardzo zbliżony do tego znanego z pełnej aplikacji.

50 GB w skrzynkach pocztowych nauczycieli i uczniów

Wszyscy nauczyciele i uczniowie dzięki temu mają jednolite adresy w domenie internetowej szkoły. Skrzynki pocztowe zarządzane są przez szkołę. Kontrola bezpieczeństwa poczty również pozostaje w gestii szkoły. Użycie profesjonalnych zabezpieczeń poczty oferowanych przez Microsoft dla przedsiębiorstw sprawia, że poczta ta jest odporna na zagrożenia z zewnątrz. Szkoła dowolnie może tworzyć skrzynki pocztowe dla dowolnych grup użytkowników (klas, kół zainteresowań, grup nauczycieli, a nawet dla zasobów szkoły typu sale, rzutniki znacznie ułatwiając tym samym zarządzanie szkołą.

Ilustracja 4. Rzut oka na panel administracyjny usług pocztowych daje pojęcie o korzyściach ze zgromadzenia wszystkich skrzynek pocztowych w jednym miejscu

Kalendarze i kontakty – nieodzowne w szkole

Szkoła, nauczyciele, uczniowie, dowolna grupa i projekt w szkole, a nawet każda sala i dowolny reglamentowany zasób może mieć dzięki Office365 swój własny kalendarz i kontakt. Odpowiednia struktura zależności i uprawnień pozwala optymalnie zaplanować czas nauczycieli i uczniów, a także przekazać im elektronicznie odpowiednie harmonogramy zajęć. Wykorzystanie deficytowych zasobów szkoły takich jak choćby sprzęt multimedialny i współdzielone przez różne klasy sale komputerowe itp. również może teraz być uregulowane i nadzorowane elektronicznie. Dzięki możliwości wglądu do zajętości czasu nauczycieli, klas i poszczególnych uczniów umówienie spotkania, wybór najlepszego terminu dla jakiegoś konkretnego wydarzenia staje się zdecydowanie łatwiejsze.

Ilustracja 5. Przykład próby umówienia spotkania szkolnych specjalistów od aplikacji SWAY

Notes zajęć dla całej klasy – lekcja po lekcji

W Office 365 dla edukacji szkoła zaczyna dysponować dla każdego przedmiotu i dla każdej klasy elektronicznym notesem zawierającym:

  1. Bibliotekę zawartości – nauczyciel ma pełną swobodę tworzenia materiałów edukacyjnych dla swoich uczniów. Uczniowie bibliotekę zawartości czytają, mogą z niej kopiować interesujące dla siebie treści, ale oczywiście nie są w stanie w bibliotece zawartości nic zmienić.
  2. Obszar współpracy – to miejsce gdzie dzieje się lekcja, gdzie treści powstają czy to w oparciu o tablicę interaktywną, komputer nauczyciela czy również komputery uczniów. Ostateczną wersję zawartości tego obszaru zatwierdza nauczyciel po skończonej lekcji.
  3. Prywatne zeszyty (notesy) uczniów – do tych zeszytów nauczyciel wysyła zbiorczo lub też indywidualnie zadania do opracowania dla uczniów. Nauczyciel w każdej chwili widzi to co uczniowie zapisali w swoich zeszytach. Potrafi nawet odręcznie skorygować i poprawić zadania domowe łącznie z wystawieniem oceny. Uczniowie mogą w swoim prywatnym zeszycie notować, zapisywać treści z biblioteki zawartości, z obszaru współpracy, a także zapisywać swoje własne uwagi na temat prowadzonej lekcji. Zeszyty uczniów są prywatne i uczniowie nie mają możliwości podglądania zawartości zeszytów swoich koleżanek i kolegów. Oczywiście widzą korekty i oceny wprowadzone w ich zeszycie przez nauczyciela.

Ta zupełnie nowa usługa i aplikacja Microsoft wsparta jest odpowiednimi szablonami i informacjami jak posługiwać się takim notesem zajęć klasy. Co więcej warto się w przypadku nauczycieli wyposażyć w również bezpłatną aplikację desktopową OneNote 2016 do prowadzenia i zarządzania notesów zajęć swoich klas. Szablony prowadzą nauczyciela i uczniów krok za krokiem w trakcie wypełniania zawartości poszczególnych obszarów notesu zajęć – tak jak na poniższym zrzucie ekranowym aplikacji OneNote. Odpowiednie szkolenia w zakresie OneNote prowadzi również firma BB SOFT.

Ilustracja 6. Zanim nauczyciel i uczeń zaczną współpracować w notesie zajęć, jest czas na zapoznanie się z regułami jego stosowania

Witryny intranetowe szkoły

Nie znam szkoły gdzie na korytarzu nie byłoby szeregu szklanych witryn z gazetkami szkolnymi w środku. Tutaj gazetka astronomów, a tu sportowców… i tak zapewne wzdłuż całego korytarza. Office 365 Education pozwala gazetki szkolne tworzyć w Intranecie, czyli takim szkolnym niedostępnym spoza szkoły internecie. Za pomocą usługi SharePoint można budować witryny bez znajomości HTML, wystarczy skorzystać z gotowego szablonu. Można wybrać wygląd zgodnie z potrzebami i charakterem projektu lub zespołu, w ramach którego tworzona jest witryna. Samodzielnie można ustawić zakres dostępu do informacji zamieszczonych na stworzonej witrynie dla nauczycieli i uczniów szkoły. Można udostępnić informacje na witrynie nauczycielom, uczniom oraz nadawać im różne uprawnienia od tylko możliwości czytania, aż po opcje współautorstwa dla gromadzonych w witrynie treści. Witryna sama pomaga w porządkowaniu dokumentów, zadań, kalendarzy związanych z projektem lub zespołem, któremu jest poświęcona.

Ilustracja 7. Przykład dopiero co utworzonej, jeszcze nie wypełnionej sukcesami i porażkami szkolnych sportowców, witryny z możliwością przeglądania sportowych wydarzeń na osi czasu.

Do tej pory bardzo skrótowo „zahaczyliśmy” dopiero 10 z 21 usług dostarczanych bezpłatnie szkołom w ramach subskrypcji Office 365 Education. Nasza firma BB SOFT jest Partnerem AEP (Authorized Education Partner) firmy Microsoft. Nasz numer identyfikacyjny AEP to 17281. A zatem mamy wszelkie możliwości pomocy szkołom we wdrażaniu i obsłudze subskrypcji Office 365 Education. Proponujemy zacząć od bezpłatnego kontaktu z nami. Z przyjemnością przedyskutujemy z Państwem wszelkie aspekty wdrożenia Office 365 Education i wszelkich innych produktów edukacyjnych Microsoft.

W przypadku pozytywnej decyzji o wdrożeniu Office 365 Education w Waszej szkole być może uznają Państwo za zasadne przeprowadzenie szkolenia zapoznającego nauczycieli i kadrę administracyjną szkoły z funkcjonalnością Office 365 Education i sposobami zarządzania subskrypcją w czasie jej trwania. Pełny zakres takiego szkolenia to 20 h lekcyjnych. Szkolenia przeprowadzimy w Państwa siedzibie począwszy od 4 osób szkolonych. Ilość godzin i zakres szkolenia zawsze do uzgodnienia z zainteresowaną szkołą.

Możemy również na Państwa życzenie w większym lub mniejszym stopniu uczestniczyć w procesie wdrożenia Office 365 Education w Waszej szkole:

  • Od wejścia w ofertę demo do momentu uzyskania i potwierdzenia subskrypcji Office 365 Education w ramach własnej domeny internetowej szkoły
  • Od wejścia w ofertę demo do momentu założenia wszystkich kont nauczycieli, klas i uczniów we własnej domenie internetowej szkoły
  • Jak 2 ale z dodatkowym stałym nadzorem telefonicznym helpdesku eksperta BB SOFT przez cały okres trwania subskrypcji Office 365 Education

Ilustracja 8. Nazwy wszystkich 21 usług oferowanych bezpłatnie przez Microsoft w ramach Office 365 Education szkole, nauczycielom i uczniom